Medejerskab

På generalforsamlingen 2011 blev det vedtage at udvide med yderligere 250 B-anparter af 1000 kr. så vi totalt når op på 1000 B-anparter. Samtlige 1000 B-anparter er nu solgt.

Hvis nogen B-anparts indehavere sælger anparter, bedes sælger venligst underrette Bryghuset Kragelund om dette, og oplyse nedenstående:

Hvilket anpartsnr. sælges

Købers navn
adresse
tlf.
e-mail

Med udbudet af B-anparter ønsker vi at tilbyde medejerskab til dig som har interesse i selve øllet og visionen bag Bryghuset eller måske blot har interesse i at knytte en virksomhed af denne art til området omkring Kragelund og Silkeborg.

Som B-anpartshaver er du således medlem af en lille eksklusiv skare, der får tæt tilknytning til bryghuset med tilhørende privilegier.
Du får førsteret til prøvebryg på favorable vilkår, ligesom du naturligvis inviteres til snigpremiere på nye øltyper og sæsonbryg, førend de frigives i den egentlige handel. B-anpartshavere har stemmeret på bryghusets generalforsamling jf. vedtægterne og dermed mulighed for at påvirke driften af bryggeriet men bærer ingen økonomisk risiko ud over anpartsværdien.