Bryghuset

Vi prioriterer selve bryggeprocessen højt og holder omkostningerne på et niveau, hvor vi ikke tvinges til gå på kompromis med kvaliteten. Bryghuset er derfor etableret i eksisterende bygninger og indretning af lokalerne på ca. 80 m2 er i vid udstrækning blevet gennemført ved egen ulønnet arbejdskraft.

Det er desuden en klar målsætning, at Bryghuset skal fungere uden gener for de nære omgivelser.

Det egentlige bryggeri er opbygget med et 10 hl brygværk bestående af varmvandstank, 10 hl kombineret mæske-/kogekar og et 10 hl sikar. Gærkælderen består af 4 stk 10 hl cylinderkoniske gærings-/lagertanke. I denne konfiguration har bryggeriet en årlig kapacitet på 200 – 400 hl afhængigt af hvilke typer øl der brygges. (Til sammenligning kan nævnes, at der i Danmark årligt produceres over 870 millioner hl øl på industriel basis.)

smileyBryghuset blev godkendt af fødevareregionen i efteråret 2007.